Březen, měsíc čtenářů, byl v knihovně pestrý a inspirativní. Radost nám dělají hlavně Ti nejmenší předškoláci a školáci, kteří přicházejí každý měsíc. Vždy je živo a veselo, když si štěbetají a přitom si vybírají tu svou knihu. Potěší je také pohádka a omalovánka, které mají připravené k aktuálnímu měsíci.

Žáci šesté třídy, kteří přišli besedovat na téma „Vývoj pohádky“ prokázali, že mají v této oblasti již celkem dobrý přehled. Jejich pokročilé znalosti se prokázaly jak v literárních pohádkách, tak i v těch filmových. Kvízy a testy, které pro ně byly přichystány, plnili s přehledem a jistotou.
Další beseda s názvem „Šikana“, proběhla ve spolupráci se sociálními pracovnicemi z RIAPSU, a to pro devátý ročník základní školy. „Jak se cítí oběť šikany?“ „Co může se svou situací dělat?“ Interaktivní formou a pomocí pravdivého příběhu, si žáci 9. třídy mohli toto téma prožít na vlastní kůži. Lektorky preventivního programu jsou sociální pracovnice z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) Shelter RIAPS. Posláním NZDM je prostřednictvím sociální služby podporovat sociální začlenění a pozitivní změny v životním způsobu dětí, mládeže a mladých dospělých (6-26 let), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci či jsou touto situací ohroženi. NZDM poskytuje informace, odbornou pomoc, podporu a předchází tak jejich sociálnímu vyloučení. Služba je poskytována zdarma a anonymně. Děti, mládež i mladí dospělí se tedy mohou na pracovníky obrátit nejen v případě šikany, ale kdykoliv je něco trápí, a to například prostřednictvím on-line poradny přes FB: Shelter Riaps nebo osobně na adrese Procházkova 818, Trutnov.
Lze se domnívat, že program byl pro žáky velmi přínosný. Přestože byl zpočátku přijímán s úsměvem, postupem času a také s jistým vhledem do vážnosti celého problému, byl na žácích znát čím dál větší zájem o toto téma. Dnes už díky besedě vědí, na koho se mohou v případě šikany obrátit. Stejná beseda je naplánovaná také na duben, tentokrát pro žáky 8. ročníku.
Přejeme všem čtenářům krásné jaro a těšíme se na setkání v knihovně.

 

Kocurková H.

Provozní doba

Pondělí

13:00 - 17:00

Úterý

08:00 - 11:00

Středa

13:00 - 17:00

Čtvrtek

08:00 - 11:00

Pátek

ZAVŘENO