Výňatek z ceníku služeb, který je platný od 1. 2. 2010

Registrační poplatek Cena
Senioři 70 Kč
Senioři nad 70 let zdarma
Studenti a nezaměstnaní 70 Kč
Děti do 15 let 50 Kč
Ostatní 100 Kč
Jednorázové výpůjčky 50 Kč
Poplatek z prodlení a san Kční poplatky Cena
1. po uplynutí 31 dnů od poslední návštěvy 10 Kč
2. upomínka písemná (17 dnů od vypršení výpůjční doby) 30 Kč
3. upomínka písemná (38 dnů od vypršení výpůjční doby) 50 Kč
4. upomínka (54 dnů od vypršení výpůjční doby) - doporučený dopis 100 Kč
Manipulační poplatek při likvidaci způsobené škody aktuální cena knihy a obal 10 Kč
Manipulační poplatek jako náhrada znehodnoceného knihovnického zpracování 30 Kč
Manipulační poplatek při vystavení duplikátu čtenářského průkazu 30 Kč
Manipulační poplatek za znehodnocení čárového kódu 10 Kč
Kauce a poplatky za půjčování: Cena
Záruka řádného vrácení dokumentu s vysokou cenou aktuální cena knihy plus 20 Kč
Rezervace zdarma
Meziknihovní služby cena poštovného
Kopírovací služby za stránku A4, psaného textu 2 Kč
Za stránku A3, psaného textu 4 Kč
Fotografie aj. cena dle velikosti  
Internet 15 Kč / 20 minut

Provozní doba

Pondělí

13:00 - 17:00

Úterý

08:00 - 11:00

Středa

13:00 - 17:00

Čtvrtek

08:00 - 11:00

Pátek

ZAVŘENO